Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

- karta Zgłoszenia dziecka do przedszkola

Czcionka:

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola SMERF w Boleścinie

 

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.

 

Imię i nazwisko dziecka .......................................................................

 

miejsce i data ur.................................................................................

 

Adres zameldowania dziecka....................................................................

 

Pesel dziecka.......................................................................................

 

Adres zamieszkania dziecka.......................................................................

 

Liczba godzin na jakie dziecko zostaje zapisane: na 9 godz. dziennie z obiadem dostarczanym przez firmę cateringową.

 

Telefony kontaktowe do  rodziców:

 

mama.......................................................

 

tato...........................................................

 

prawny opiekun............................................

 

email...........................................................

    

Dodatkowe ważne informacje o stanie zdrowia dziecka – stale choroby, wady rozwojowe, alergie.

.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Ponadto zobowiązuje się do:

  •  Wnoszenia opłaty za przedszkole ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia  do dnia 10 każdego miesiąca .
  •  Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowe dziecko.

 

Dane dotyczące dziecka i jego rodziny są poufne i udostępnione są tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

 

 

…………………..                                                       ………………………………

 Data                                                                Czytelny podpis rodziców lub opiekunów.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny