Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

- zasady rekrutacji do przedszkola

Czcionka:

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

2.Przyjęć dokonuje kierownik przedszkola lub komisja powołana przez kierownika przedszkola. Pkt. 4/b

3. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

a) przy przyjmowaniu do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:

-dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym  oddziale przedszkolnym

- rodzeństwo dzieci, które uczęszczały, bądź uczęszczają do oddziału przedszkolnego

-dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących (po okazaniu Zaświadczenia o obecnej sytuacji życiowej)

- dzieci, których nazwisko widnieje na liście przyjęć i zajmuje określone na niej miejsce

        - dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przyjmowane są do przedszkola na podstawie skierowania wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem przedszkola, przyjmuje się w przypadku, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

a) jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby wolnych miejsc, przyjęć dokonuje kierownik

b) w sytuacji, gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja powołana przez kierownika przedszkola.

W skład komisji wchodzi:

- prezes przedszkola jako przewodniczący

- zarząd składający się z 3 osób

- przedstawiciele  Komisji Rewizyjnej

W przypadku wątpliwości co do kolejności przyjęć komisja może poprosić rodziców dzieci o dodatkowe poświadczenie złożonych danych.

5. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są  do złożenia  prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia dziecka. 

a) liczba dzieci przyjętych nie może przekroczyć liczby miejsc w przedszkolu

b) dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie trwania rekrutacji kartę zgłoszenia dot. dalszego uczęszczania dziecka do danego oddziału przedszkolnego.

c) przyjmowanie dzieci w ciągu roku szkolnego odbywa się na podobnych zasadach patrz.pkt.5/a, 5b.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny