Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta przyjęcia dziecka do przedszkola

Czcionka:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  SMERF
W SIEDLCU


Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.

Imię i nazwisko dziecka ………………………..…….………………….………………    

miejsce i data ur. …………………………………………………………………………

Adres zameldowania dziecka ……………………..……………………………………...

Pesel dziecka………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………………
                                       
Liczba godzin na jakie dziecko zostaje zapisane, na 5 godz. dziennie  i  posiłki w swoim zakresie.
Telefony kontaktowe z rodzicami:
Mama………………………………………………
Tata………………………………………………..
Mail………………………………………………..
     
Dodatkowe ważne informacje o stanie zdrowia dziecka – stałe choroby, wady rozwojowe, alergie.
………………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................................................
Ponadto zobowiązuje się do:
•    przestrzegania postanowień statutu przedszkola
•    podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
•    regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
•    przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
•    przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.Urz. MEN nr 4/93 poz. 12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.
Wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć mojego dziecka dotyczących działalności edukacyjno-wychowawczej przedszkola, na przedszkolnej stronie internetowej www.przedszkolesmerf.pl oraz na gazetkach w przedszkolu.


                            …………………………………………………..
Data …………………                                                      Podpis  czytelny rodziców  lub opiekunów.

……………………………….
    Imię i nazwisko opiekuna

………………………………..
    Adres zamieszkania
……………………………….
    

 

 


        Prośba o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego  

dziecka……………………………..…………………(imię i nazwisko dziecka)

urodzonego……………………..……………………..(data i miejsce urodzenia)

PESEL.……………………………………

Do Przedszkola SMERF w Siedlcu
ul. Wrocławska 22, 55-095 Mirków.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny